Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 01 травня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Основні наукові публікації

Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / [М.Л. Смульсон, Ю.І. Машбиць, М.І. Жалдак та ін.] ; за ред. М.Л. Смульсон. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012

Успішні люди змінюються самі (розширена версія статі, що була опублікована в газеті "День" ).

Телекомунікаційні технології у навчальному процесі:
методичні рекомендації.

Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі:
психолого-педагогічні аспекти (навчально-методичний посібник)
За ред. М.Л.Смульсон. Київ, Педагогічна думка, 2008.

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології.
Том 8. Випуск 8. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон
Київ, 2012.

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології.
Том 8. Випуск 7. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон
Київ, 2010.

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології.
Том 8. Випуск 6. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон
Київ, 2009.

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології.
Том 8. Випуск 5. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон
Київ, 2008.

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології.
Том 8. Випуск 4. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон
Київ, "Міленіум", 2007.

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології.
Том 8. Випуск 3. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон
Київ, "Міленіум", 2007.

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології.
Том 8. Випуск 2. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон
Київ, "Міленіум", 2006.

Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології.
Том 8. Випуск 1. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон
Київ, "Міленіум", 2005.

Е.И.Машбиц. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения.
Москва, 1988

Е.И.Машбиц. Психологические основы управления учебной деятельностью.
Киев, 1987.

Основы компьютерной грамотности.
Под ред. А.А Стогния, Е.К.Ющенко, Е.И.Машбица.
Киев, 1988.

Е.И.Машбиц, В.В.Андриевская, Е.Ю.Комиссарова. Диалог в обучающей системе. Киев, 1989

Обработка данных с помощью компьютера.
Под ред. А.А Стогния, Е.К.Ющенко, Е.И.Машбица.
Киев, 1991

Основи нових інформаційних технологій навчання.
Ю.І.Машбиць, М.Л.Смульсон, О.Ю.Коміссарова та ін.
Київ, 1997

М.Л.Смульсон. Мислення та інтелект. Уява і творчість.
Психологія. Підручник для вищих навчальних закладів.
Київ, 1999.

Проектування гіпертекстових навчальних систем.
Ю.І.Машбиць, М.Л.Смульсон, О.О.Гокунь, В.Й.Цап та ін.
Київ, 2000.

М.Л.Смульсон. Психологія розвитку інтелекту.
Київ, 2001.

Теорія і технологія проектування навчальних систем.
Збірники наукових праць за ред. Ю.І.Машбиця. Вип.1-3.
Київ, 1999-2002

Теоретико-методологічні засади

Психологічний аналіз навчання як управління учбовою діяльністю Машбиць Ю.І.

Метод навчання як спосіб управління учбовою діяльністю Машбиць Ю.І.

Актуальні психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання Машбиць Ю.І., Смульсон М.Л.

Середовище дистанційного навчання: психологічні засади проектування Смульсон М.Л.

Українська

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.