Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 01 травня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Тези доповідей 3-ї міжнародної науково-практичної конференції "Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми" 2014 (до 85-річчя Ю.І. Машбиця)

Шановні колеги!

Повідомляємо, що Третя міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (до 85-річчя Ю.І. Машбиця) відбудеться онлайн з 1 до 30 червня 2014р.

Доступ до прийнятих тез та відеодоповідей буде відкритий з 9:00 1 червня 2014р.

Координатори конференції – Тетяна Суворова, Вадим Гоноровський, тел. 38044-288-26-36 (з 11 до 16 год. за київським часом).

Тези друкуються в авторській редакції.

Обговорення тематики конференції буде відбуватися онлайн з 10:00 до 16:00 у соціальних мережах:

Вконтакте http://vk.com/internet_treningi

та у Фейсбук. http://www.facebook.com/groups/322658487796009/

Дякуємо за плідну співпрацю !

Оргкомітет конференції

* * * * *

 

* * * * *

 

Прізвище Ім’я

По батькові

Назва доповіді

1

Багрій Ганна Анатоліївна

Психологічні умови розвитку іншомовних здібностей майбутніх перекладачів

2

Байєр Оксана Олександрівна, Чередниченко Ірина Вадимівна

Роль відчуття затребуваності у перебігу інтелектуальної діяльності людини похилого віку

3

Балл Георгій Олексійович,
Мєдінцев Владислав Олександрович

Дистанционное образование в перспективе развития культуры

4

Березко Іванна Василівна

Ресурси віртуального простору у складних життєвих ситуаціях особистості

5

Бешевець Людмила Василівна

Мультимедійні презентації  як засіб підвищення пізнавальної активності учнів на уроках

6

Василенко Світлана Василівна
Гончаренко Тетяна Олексіївна

Підготовка викладачів до впровадження дистанційного навчання, як складової електронного освітнього простору сучасного університету

7

Васіна Олена Володимирівна

Мобілографія як фактор трансформації системи мовних жанрів

8

Гура Тетяна Євгеніївна.

Розвиток професійного мислення майбутніх фахівців у віртуальному освітньому просторі

9

Гуцол Світлана Юріївна

Неомифологические тенденции в визуальном искусстве информационного общества

10

Дідковський Сергій Володимирович

Експертиза соціальних діалогів

11

Дітюк Павло Павлович

О психологической травматизации сотрудников отряда первой помощи красного креста в событиях зимы 2013-14

12

Зазимко Оксана Володимирівна

Самоопределение и самопроектирование личности в виртуальном пространстве

13

Зарецька Ольга Олександрівна

Про особливості відродження епістолярного жанру у віртуальному просторі

14

Захарчук Тамара Петрівна,
Строкач Лєна Миколаївна

Динаміка розвитку мотивів учіння молодших школярів

15

Коваленко Олена Григорівна

Корекція міжособистісного спілкування осіб похилого віку у контексті геронтоосвіти

16

Коваленко-Кобилянська
Ірина Генріхівна

Актуализация психических функций личности в постпенсионный период посредством виртуального образовательного пространства

17

Кондратенко Лариса Олександрівна

Особливості когнітивного розвитку дітей в умовах одночасної адаптації до фізичного та "цифрового"світу

18

Конєва Олена Віталіївна,
Солондаев Володимир Костянтинович

Формирование интеллектуальных метакогниций в процессе дистанционного обучения

19

Лотоцька  Юнона Миколаївна

"Долина смерті" та громадянське суспільство України

20

Макодзеба Марія Олександрівна

Розвиток жіночого лідерста за допомогою інформаційних технологій

21

Манилова Лідія Михайлівна

Можливості нових інформаційних технологій у вирішенні завдань інклюзивної освіти.

22

Мещеряков Дмитро Сергійович

Деякі критерії моделей респондента в сучасних психологічних дослідженнях

23

Мукій Таїсія Володимирівна

Розвиток рефлексивності учнів у віртуальному просторі мережі Інтернет

24

Мусатов Сергій Олександрович

До особливостей цілеспрямованого спілкування

25

Назар Максим Миколайович

Особливості організації дистанційного тренінгу з розвитку комунікативної компетентності

26

Ноздріна Лариса Василівна, Волошок Олена В’ячеславівна

Методичні підходи до дослідження психологічної  готовності викладачів внз у процесі дистанційного навчання

27

Носенко Діна

Advantages of distance learning for the persons prone to self-handicapping

28

Носенко Эллеонора Львівна
Аршава Ірина Федорівна

How to prevent the Internet from forming “shallows” in our brains?

29

Підгорна Тетяна Володимирівна

Віртуальні лабораторії як засіб інтелектуального розвитку

30

Салюк Марина Анатоліївна

Психологічно обгрунтована концепція розробки навчальних матеріалів для дистаційного навчання

31

Салюк Юрій Марленович

Віртуальні ігрові спільноти як середовище інтелектуального та особистісного розвитку людини

32

Самошкіна Любов Миколаївна, Сергієнко Інеса Ігорівна

Знайомство з технологіями дистанційного навчання як розвиток професійної компетентності магістрів-психологів

33

Смульсон Марина Лазарівна

Інтелектуальний розвиток і навчання дорослих

34

Степура Ігор Володимирович

Німецьке телебачення та радіо як засіб додаткової освіти

35

Ф .И .Курбанов ,  Н. Г .Мамедова

Компьютерное моделирование мышления конкретного субъекта с использованием технологии мягких вычислений

36

Фролова Наталія Вікторівна

Магучіх Анастасія Олексіївна

Особливості впливу інтернет-адикції на емоційно-вольову сферу підлітка

37

Фролова Наталія Вікторівна

Василенко Олена Володимирівна

Особливості самоцінки інтернет-адиктивних підлітків

38

Чекстере Оксана Юріївна

Вплив віртуального світу на розвиток агресивності підлітків

39

Шапіро Владислав

Correlation between organization security posture and collaboration maturity between different groups of employees

40

Шусть Василь Володимирович

Інтернет – простір як фактор творення міфологем політичної свідомості

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.