Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 01 травня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Тези доповідей 2-ї міжнародної науково-практичної конференції "Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми" 2013

Шановні колеги!

Повідомляємо, що Друга міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» відбулася  20 травня 2013 р. з 10:00 до 16:00 год.

Доступ до прийнятих тез та відеодоповідей буде відкритий з 9:00 16 травня.

Тези друкуються в авторській редакції .

Обговорення тематики конференції буде відбуватися онлайн з 10:00 до 16:00 у соціальних мережах:

Вконтакте http://vk.com/public36801185

та у Фейсбук. http://www.facebook.com/groups/322658487796009/

Дякуємо за плідну співпрацю !

Оргкомітет конференції

* * * * *

 

 

 

Назва доповіді

 

 

Прізвище Ім’я 

По батькові

 

 

1.

До проблеми розвитку іншомовного мислення майбутніх перекладачів 

Багрій Ганна Анатоліївна

2.

Методологічні питання взаємодії психологічної науки з науково-технічною сферою культури

Балл Георгій Олексійович

3.

Особливості репрезентації життєвого досвіду жінками, що перенесли онкологічне захворювання, у віртуальних спільнотах

Березко Іванна Василівна

4.

Реалізаціядослідницького потенціалу майбутніх психологів у віртуальному освітньому просторі

Бондарев Владислав

Леонідович

5.

Дистанційна модельпсихологічних технік розвитку творчої взаємодії вчителів з учнями

Воронюк Ірина В’ячеславівна

6.

Виртуальная образовательная среда как инновационный ресурс для обучения и исследовательской деятельности студентов

Грибюк Елена Александровна

7.

Концепция понятия о социальном диалоге

Дидковский Сергей Владимирович

8.

Социальные нормы и нормативная хронология

Презентація

Дітюк Павло Павлович

9.

Динамика взаимодействия самоорганизующегося сообщества АУТИЗМ

– от виртуального к реальному

Душка Алла Луківна

10.

Перспективи наукового дослідження у соціальній мережі

Іванків Ігор Ігорович

11.

Мотиваційні проблеми особистості у віртуальному просторі

Климчук Віталій Олександрович

12.

Вплив раннього комп'ютерного досвіду на когнітивний розвиток дітей

Кондратенко Лариса Олександрівна

13.

Психологічний аспект розвитку людського капіталу у віртуальному освітньому просторі

Кочеткова Наталія Асхаівна

14.

Системогенетический анализ развития детей, проживающих в сельской местности

Кочкина Любовь Вадимовна

15.

Розвиток професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців з міжнародних відносин на етапі професійної підготовки у ВНЗ

Краснопера Тетяна

Василівна

16.

Он-лайн ігри у структурі організації вільного часу старшокласниками

Кунцевський Єгор

Володимирович

17.

До проблеми дистанційного навчання у мережі Інтернет: з позицій ґенези розвитку особистості [ відеодоповідь ]

Максименко Сергій Дмитрович

18.

Використання ІКТ для розширення можливостей когнітивного розвитку учнів молодших класів в умовах інклюзивної освіти 

Манилова Лідія Михайлівна

19.

Изучение и создание виртуального образовательного пространства: формализованный подход

Мединцев Александрович

Владислав

20.

Философия личности в рынке:

формат обучения учителя учителей

быть личностью и заниматься

воспитанием и обучением

личностей

Нагорный Александр Николаевич

21.

Базова засада розробки моделі учасника дистанційних курсів і програм у мережі Інтернет

 

Відеодоповідь

Назар Максим Миколайович

22.

Рефлексивні властивості віртуальних спільнот

Найдьонова Любов Антонівна

23.

Сучасний інформаційний простір як засіб навчання та отримання знань

Павлюк Роман Олександрович

24.

Відстежування діяльності слухача в адаптивній СДН за допомогою агентів та непрямого оцінювання

Трояновська Тетяна Іванівна

25.

Соціальні мережі як чинник оптимізації соціально-психологічної адаптації до навчання у вузі

Фролова Наталія Вікторівна

26.

Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей школярів засобами віртуального середовища вебінару

Царенко

Вікторія Олександрівна

27.

Організація самостійної роботистудентів ВНЗ у віртуальному освітньому просторі

Чумак Віктор Вікторович

28.

Персоніфікований інформаційний освітній простір – необхідна складова соціалізації особистостіу сучасному навчальному процесі

Щербина Вікторія Леонардівна

29.

Нечетко-вероятностные тестовые системы оценки знания в дистанционных курсах развития интеллекта 

Мамедова Назакет Газанфар ,

Курбанов Фуад Искендер

30.

Інтелектуальна підтримка людей похилого віку

Коваленко-Кобілянська Ірина Генріховна

31.

Психологічні особливості навчання професійного іншомовного спілкування у дистанційному освітньому просторі

Волобуєва Олена Федорівна

32.

Віртуальна реальність і дитина

Проскура Олена Василівна

33.

Формування характеристик життєвого досвіду як умови самопроектування особистості

Зазимко Оксана Володимирівна,

Шиловська Олена

34.

Категорія розвитку в сучасній психології  [ презентація ]

Смульсон Марина Лазарівна

35.

Книга и виртуальное образовательное пространство

Чепелева Наталія Василівна

36.

Суспільний рух радіоаматорів як механізм створення та пропаганди радіо та ТБ, й система навчання технічних знань в СРСР

Степура Ігор Володимирович

37.

Оптимізація самоздійснення дорослих засобами навчально-розвивального web-середовища [ відеодоповідь ]

Панченко Світлана Миколаївна

38.

Перехід до середньоїосвітньої ланки: деякі можливості використання віртуального простору для навчання

Дзюбко Людмила Віталіївна

3 9 .

Особливості надання психологічної допомоги з використанням новітніх інформаційних технологій

Виноградна

Олена Володимирівна

 

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.