Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 01 травня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Опубліковано тези VIІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», присвяченої 90-річчю з дня народження Ю.І. Машбиця

Запрошуємо Вас до обговорення матеріалів VIІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», що присвячена 90-річчю з дня народження Ю.І. Машбиця: на цій сторінці (під тезами) та у групі Facebook (Для того, щоб приєднатися до обговорення та залишати коментарі, потрібно авторизуватися (увійти) через одну з наступних систем: Facebook, Twitter, Google, Disqus (або спочатку створити новий аккаунт в одній з них), після чого з'явиться можливість залишати повідомлення.)

Конференцію проводить лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Науковий керівник конференції: Смульсон Марина Лазарівна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання.

Інтернет-конференція триватиме до 20 червня 2019 року.

 Тематика конференції:

  • Психологічні механізми суб’єктності та суб’єктної активності, розвиток інтелекту та особистості у віртуальному просторі.
  • Психологічні  проблеми діяльності у глобальних, локальних та соціальних мережах.
  • Специфіка проектування, розробки та впровадження віртуальних освітніх середовищ.
  • Особливості контенту та організації різних видів дистанційного навчання. Застосування дистанційних технологій в психологічній та педагогічній практиці.
  •  Досвід та вимоги до дистанційної психологічної підтримки розвитку і життєдіяльності різних вікових груп.

 

Тези конференції: 

Mescheryakov D.S. The subjectness activity model

Shapiro V. COM-B framework and behavior intervention design for business policy makers related to digital security

Volobuieva O. Study group as organized system in the virtual educational environment

Березко И.В. «Точка доступа» к поколению Z: клиповое мышление и ресурсы

Бойко І. Формування компетенцій самоменеджменту як психологічного механізму суб'єктності та суб'єктної активності педагога

Бойко С.Т. Оцінювання якості інформації як показник інформаційно-психологічної культури споживача

Вознюк О. Психолого-педагогічні основи електронного навчання (e-learning)

Галунзовский И.С. Влияние современных технологий на степень отождествления личности в виртуальном пространстве

Гащук І.В. Особливості розробки та впровадження віртуальних лабораторних робіт для вивчення дисципліни «Безпека життя і діяльності» в Національній Академії Державної Прикордонної Служби України

Гергей Т. Основные предпосылки реализации модели Школа-парк как эффективного узла экосистемы образования 21-го века

Горлачов О. Лінгвістичний аспект міміко-жестового мовлення в системі навчання та спілкування осіб з порушеннями слуху

Гренюк Л. Активні методи навчання в сучасному навчальному процесі

Грішко-Дунаєвська В. А., Грішко Д. Ю. Щодо можливості використання психологічного чат-боту «Woebot» при вивченні іноземної мови

Гуцол К.В. Проблема здатності особистості до самопроектування

Дзюбко Л.В. Психолого-педагогічні особливості використання медіаосвіти у сучасній школі

Дітюк П.П. До питання психологічного механізму

Дубчак Г. М. Ірраціональні мислительні установки студентів та фахівців  соціономічних професій: порівняльний аналіз

Зазимко О.В. Особливості психологічної підтримки технологізації дискурсивних практик самопроектування юнаків

Зарецька О.О. Про деякі дискурсивні практики та дискурсивні технології  самопроектування дорослих

Зінченко О.В., Буркеня Н.В. Особливості інтернет-активності молодших школярів

Коваленко-Кобилянська І.Г. Психологічні особливості в період геронтогенезу

Козлова О. Теоретичні підходи дослідження взаємозв’язку мислення і мовлення у нормі онтогенезу

Кокун О.М. Дистанційне дослідження статевих та вікових особливостей професійного самоздійснення фахівців

Колобова І.Б. Критерії продуктивних наративних моделей побудови особистісного досвіду

Кондратенко Л.О. Довизначення реальності молодшими підлітками – завсідниками  соціальних мереж

Круглик О. Особливості сурдопедагогічної роботи з дітьми зі слуховою нейропатією

Лебединець-Рода О.С. Психологічні прояви залежності від соціальних мереж у підлітків

Лисенко О.С. Проблема визначення збалансованих діагностичних критеріїв для виявлення віртуальної залежності

Лящ О.П. Психологічна модель генези емоційного інтелекту в юнацькому віці

Малина Л. Розуміння тексту як основа соціально-мовленнєвої компетентності особистості

Мединцев В.А. Теоретико-методологические аспекты построения виртуального образовательного пространства

Моляко В.О. Проблема сприймання (дискусійний ракурс)

Москаленко В.В., Латиш Н.М. Інтернет-середовище як фактор соціалізації особистості

Назар М.М. Навчання у віртуальному просторі в інформаційному суспільствіВідео виступ

Рудницкая С.Ю. Конструктивность как принцип дискурсивной психологии

Савченко Т.Л. Психологічні чинники професійного самоздійснення вчителів

Скуловатова О.В. Соціальні мережі як простір для експериментів

Смульсон М.Л. Проектування віртуального освітнього простору дорослих

Терещенко Л.А. Фізіологічний та психологічний вплив засобів масової інформації на процес розвитку підлітків

Тимофієнко Н. Особливості взаємин у студентській групі

Третяк Т.М. Готовність до розв'язування творчих задач в ускладнених інформаційних умовах

Фомічова Л.І. Віртуальні ігри та уява

Царенко Л. Психологічна підтримка фахівців, що надають психологічну допомогу постраждалим від воєнного конфлікту

Чекстере О. Взаємодія з віртуальним світом як один з провідних мотивів до навчання старших дошкільників

Чепелєва Н. В. Розв’язування смислових задач та самопроектування особистості

Шатирко Л.О. Проблема деструктивної взаємодії суб’єктів віртуального освітнього простору

Шевченко С. Впровадження  інтерактивних  форм  організації освітнього  процесу у віртуальному просторі

Шепельова М. В. Вплив індивідуально-психологічних характеристик студентів на сприймання реклами віртуальних товарів та послуг

Шиловська О.М. Система цінностей підлітка у контексті соціального розвитку

Тези опубліковано в авторській редакції

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.