Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 01 травня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Опубліковано тези VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»

Запрошуємо Вас до обговорення матеріалів VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»: на цій сторінці (під тезами) та у групі Facebook (Для того, щоб приєднатися до обговорення та залишати коментарі, потрібно авторизуватися (увійти) через одну з наступних систем: Facebook, Twitter, Google, Disqus (або спочатку створити новий аккаунт в одній з них), після чого з'явиться можливість залишати повідомлення.)

Конференцію проводить лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Науковий керівник конференції: Смульсон Марина Лазарівна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання.

Інтернет-конференція триватиме до 15 листопада 2018 року.

Тематика конференції:

  • Психологічні проблеми діяльності у глобальних, локальних та соціальних мережах.
  • Розвиток інтелекту та особистості у віртуальному просторі.
  • Специфіка проектування, розробки та впровадження віртуальних освітніх середовищ.
  • Особливості контенту та організації дистанційного навчання, розвитку та психологічної підтримки життєдіяльності різних вікових груп.
  • Досвід та вимоги до дистанційної психологічної допомоги військовослужбовцям, цивільним фахівцям та постраждалим категоріям населення.
  • Застосування дистанційних технологій в психологічній та педагогічній практиці.

Тези конференції: 

Mescheryakov D.S. The possible ways to get pleasure online by social networks users

Shapiro V. Privacy vs. usability: psychology of choice and IT security consequences.

Березко І.В.: «Я» у соціальній мережі: симулякр чи автентичність?

Білоконь І.В. Проблеми  психологічного пізнання особистості в 20-му столітті

Бойко С.Т. Психологічні аспекти соціалізації підлітків у віртуальному просторі

Боровицька О.М. Реконструююча участь творчого суб’єкта у його віртуальному як реальному світі

Бреусенко-Кузнецов А.А Лабиринт и мэйз как разноплановые пространственные загадки

Вернік О.Л. Життєдіяльність особистості в контексті “Bigdata” досліджень

Вовчик-Блакитна О.О. Сім’я як запорука безпеки середовища розвитку дитини

Галунзовский  И.С. Влияние выбора стратегии общения в виртуальном пространстве на способность к самопроектированию личности

Гергей Т. Учащиеся в экосистеме образования – некоторые психологические аспекты

Горлачов О.С. Міміко-жестове, дактильне та вербальне мовлення в освітньому просторі дітей з порушеннями слуху

Гренюк Л. Теоретичні основи становлення мотиваціїї у студентів протягом навчання в університеті

Губар С. Робота спеціальних шкіл з батьками як запорука гармонійного розвитку особистості з порушеннями слуху

Гурлєва Т.С. Довіра до себе як запобіжник  негативному впливу медіа-середовища: роль психолога

Гуцол К.В. Чинники розвитку здатності особистості до самопроектування

Дзюбенко І.А. Розвиток інтелекту та громадянське виховання особистості у віртуальному просторі

Дітюк П.П.: Щодо питання активності

Дубчак Г.М. Аналіз ірраціональних мислительних установок сучасних студентів: гендерний аспект

Жидачин А.Я., Бунас А.А. Кібербулінг як специфічна форма мультимедійної комунікації

Зазимко О.В. Просторово-часові межі віртуального розвивального середовища

Заіка В.М. Особливості застосування платформи “Moodle” під час дистанційного навчання студентів

Зарецька О.О. Текст як провокатор переосмислення особистістю власного досвіду самопроектування

Зінченко О.В. Психологічна характеристика феномену інтернет-мемів

Іванків І.І. Розвиток рефлексії ідентичності підлітка в умовах кіберсоціалізації

Коваленко-Кобилянська І.Г. Психологічний аспект геронтоосвіти

Козлова О.М. Мисленнєвий компонент у розумінні текстів учнями з порушенням слуху молодшого шкільного віку

Коломієц Н. Кібербулінг: сучасний соціально-педагогічний феномен віртуального спілкування сучасних дітей

Колярова А.О. Повышение эффективности психологического тренинга с помощью виртуального пространства

Комісаров О.В. Інформаційні технології у вищій педагогічній освіті

Крилова-Грек Ю.М. Гуманітарні аспекти кібербезпеки

Круглик О. Вплив суспільства на становлення міжособистісних відносин осіб з порушеннями слуху

Лисенко К.В., Ковальова В.С. Риски инновационной деятельности молодого поколения учителей

Лисенко О.С. Сучасні діагностичні критерії для виявлення віртуальної залежності

Лотоцька Ю.М. Проблеми забезпечення психологічної підтримки дорослих учасників дистанційних освітніх програм

Лупаренко Л.А. Методика навчання наукових працівників особливостям організації редакційно-видавничого процесу з використанням Open Journal Systems

Малина Л. Читацька діяльність учнів з вадами слуху на уроках літератури

Мединцев В.А. Синтетическая учебная среда как реализация интегративной методологии

Москаленко В.В. Особливості стратегій  творчого конструювання  образу «економічно успішної людини» студентською молоддю

Музика О.Л. Психологічні засади створення е-платформи «ЛПО тест online» для дослідження обдарованої особистості

Назар М.М. Роль інтернет-навчання у постіндустріальному суспільстві

Назар М.М., Мещеряков Д.С. Значення інтернет-комунікації в процесі дистанційного навчання у мережі Інтернет

Омельченко І. Теоретичний вимір проблеми парасоціального типу взаємодії з Іншим у культурі (на моделі анімаційного персонажа)

Проскура Е.В. Гуманистическая направленность идей В.А. Сухомлинского в проектировании учебного процесса

Рудницкая С.Ю. Лейтмотив как эпицентр ценностно-смысловой интеграции жизненной истории личности

Скуловатова О.В., Старик В.А., Вербицька Л.Ф. Досвід залучення респондентів дослідження через соціальні мережі

Смульсон М.Л. Суб’єктна активність у транзитивному світі

Смульсон М.Л., Депутат В.В., Іванова І.В. Розвиток суб’єктної активності у віртуальному просторі

Тимофієнко Н. Спілкування як прояв професіоналізму діяльності педагога

Тітаренко С.А. Оптимізація фізичного виховання дошкільників засобом інформаційно-комунікаційних технологій

Фомічова Л.І. Готовність студентів-сурдопедагогів до використання НАНО-технологій у навчально-виховному процесі

Хлонь О.М. Роль дистанційного навчання у формуванні правосвідомості студентів

Чепелєва Н.В. Наратив як засіб самопроектування особистості

Чернов А.А. Віртуальний простір як додатковий соціалізуючий фактор в формуванні особистості дитини дошкільного віку

Шатирко Л.О. Психологічні виміри особистісної взаємодії cуб’єктів віртуального освітнього простору

Шаумян О.Г. Дослідження особистості сучасного освітнього менеджера у глобальних й локальних мережах

Шахіна І.Ю. Віртуальне освітнє середовище на платформі moodle

Шеремет О.В. Використання технологій інформаційно-освітнього простору Національного центру «Мала академія наук україни» як засобу організації науково-дослідницької діяльності обдарованої молоді

Шиловська О.М. Вплив фрагментарного мислення на розвиток здатності до самопроектування

Юрженко В. Електронні ресурси і нейролінгвістичне програмування (НЛП) у сучасних освітніх системах

Тези опубліковано в авторській редакції

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.