Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 20 березня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Машбиць Юхим Ізраїлевич

Image: 

Юхим Ізрайлевич Машбиць (1929–2009) – один з яскравих представників наукової школи Г.С. Костюка, був відомим дослідником  психологічних закономірностей і механізмів учіння і навчання. Здобула широкого визнання розроблена Ю. І. Машбицем концепція навчання як управління  учіннєвою діяльністю, викладена у монографії «Психологические основы управления учебной деятельностью» (Київ, 1987), а також концепція ієрархічного проектування комп’ютерних навчальних систем (Монографія „Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения» (Москва, 1988)

У центрі наукових інтересів Ю.І. Машбиця – проблеми педагогічної та вікової психології. Саме з цієї спеціальності він захистив кандидатську дисертацію (у 1966 році) і докторську (у 1990 році).

З початку 60-х років Ю.І. Машбиць – один з провідних учасників очолюваних академіками В.М. Глушковим і Г.С. Костюком теоретичних і прикладних досліджень у галузі програмованого і комп’ютеризованого навчання. Згодом він організує й очолює підрозділ Інституту психології, спеціально зосереджений на цій проблематиці (нині це лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання). Йому вдалося об’єднати зусилля психологів, з одного боку, і математиків та інженерів, з іншого – фахівців, різних не просто за профілем підготовки, а й за типом мислення – об’єднати у вельми продуктивний творчий колектив. Результатами роботи цього колективу стали навчальні комп’ютерні системи і серія посібників. У цих працях, високо оцінених фахівцями різних країни, знайшли втілення новаторські підходи до проектування і впровадження сучасних інформаційних технологій в освіті.

У 90-ті роки очолювана Ю.І. Машбицем лабораторія нових інформаційних технологій навчання продуктивно працює над проблемою застосування нових інформаційних технологій навчання у навчальному процесі середньої та вищої школи, підготовки до цього вчителів та викладачів ВНЗ. Він є одним з основних авторів Концепції інформатизації освіти в Україні, автором і редактором посібника для вчителів „Основи нових інформаційних технологій навчання” (1997), посібника „Проектування гіпертекстових навчальних систем” (2000), чотирьох випусків збірки наукових праць „Теорія і технологія проектування навчальних систем”(1999-2004).

Під науковим керівництвом і за безпосередньої участі Ю.І.Машбиця в лабораторії були розпочаті сучасні дослідження психології дистанційного навчання і віртуального освітнього простору.

Ю. І. Машбиць був  людиною, сповненою високого ентузіазму, пристрасною, щирою і принциповою у своєму ставленні до науки, до професійної діяльності, до нагальних суспільних проблем. І водночас – дуже людяною, завжди готовою надати розумну допомогу тим, хто потребує її.

Українська

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.