Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 20 березня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Дітюк Павло Павлович

Image: 

Дітюк Павло Павлович, старший науковий співробітник лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.

 

Закінчив у 2002 році Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Психологія», а у 2006 році аспірантуру  інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.

З 2003 року працював на посаді наукового співробітника науково-дослідного відділу психологічних проблем та професійно-психологічного відбору Науково-дослідного центру (гуманітарних проблем) Збройних Сил України.

З 2006 року – старший науковий співробітник інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.

Сфера наукових досліджень: теорія діяльності та проектування, рефлексивні процеси, категорії ситуації, готовності та розвитку.

Має більш ніж 20 наукових публікацій, серед яких наступні:

  1. Организация рефлексии в условиях тренинга // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С.Д. – К.: 2004, т. 7, вип. 3 –  с. 65 – 73.
  2. Принципові можливості набуття смислу // Актуальні проблеми психології. Том 3: Консультативна психологія і психотерапія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка, З.Г. Кісарчук. – К.: Міленіум, 2005. - Вип. 3, с. 187 – 195.
  3. Психотехнічні засоби об'єктивації змісту мислення // Актуальні проблеми психології: психологічна герменевтика / за ред.  Н.В. Чепелевої. – К.: Міленіум,  2006. - Т. 2 , вип. 4 – с. 143-153.
  4. Проблемы в управленческой деятельности и их репрезентация в мышлении управляючих // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / за ред. С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон. – К.,  2007. - Т. 8, вип. 4 – с. 64-77.
  5. Моделювання проблемної ситуації засобами формалізованої знакової системи // Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі: Матеріали методологічного семінару АПН України 19 березня 2008 р. – К., 2008. – с. 626-633.
  6. Проектний підхід до формування готовності // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / за ред. С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон. – К.,  2009. – Т. 8, вип.6 – с. 85-92.
  7. Проектування: загальний історичний огляд //Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / за ред. С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Т. 8, вип.8 – с. 24-33.
  8. Понятійне поле ситуацій проблемності, інтернет-видання «Технології розвитку інтелекту»,том 1, № 4 (2013), http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/71
  9. Успішність професійної діяльності в контексті розвитку практичного інтелекту, разом з Смульсон М.Л., Конєвою О.В. (м. Ярославль).
Українська

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.