Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 20 березня 2021 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Смульсон Марина Лазарівна

Image: 

Смульсон Марина Лазарівна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Закінчила у 1970 році Національний університет імені Т.Г.Шевченка, факультет кібернетики.

З 1970 р. працює в Інституті психології імені Г.С.Костюка АПН України, нині – завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання. В березні 2002 році захистила докторську дисертацію на тему “Психологія розвитку інтелекту в ранній юності” (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Співредактор наукового збірника “Психологічна теорія і технологія навчання” (Актуальні проблеми психології, т. 8), член редакційної колегії інших фахових наукових збірників серії “Актуальні проблеми психології”.

Автор проектувально-технологічного підходу до розвитку інтелекту і творчості в ранній юності, концепції тренінгу як форми навчання, розробок з проблем проектування нових інформаційних технологій навчання і психологічної підготовки вчителів до їх застосування, а також системи наративних технологій психологічної підтримки людей похилого віку.

Має 218 публікацій, з яких 59 – навчально-методичного спрямування. Профіль Гугл Академії

Серед них:

  • Психологія розвитку інтелекту. – К.: Нора-друк, 2003. – 298 с. (монографія).
  • Подготовка старшеклассников к изобретательской и рационализаторской деятельности (ч. 2.6) // Трудовая подготовка учащихся в межшкольных комбинатах (пособие для учителей) /Под ред. В.А.Моляко. – К.: Рад. шк., 1988. – С. 154 – 164.
  • Мислення та інтелект: Розділ III.4. Уява і творчість: Розділ III.5. // Психологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів: Допущено Міністерством освіти і науки України /За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 1999, 2000, 2001 (3 видання). – 100 с.
  • Підготовка школярів до праці з високим рівнем інтелектуально-творчої насиченості (винахідницький профіль): Розділ VI // Підготовка учнів до професійного навчання і праці (психолого-педагогічні основи): Навч.-метод. посібник /За ред. Г.О.Балла, П.С.Перепелиці, В.В.Рибалки. – К., 2000. – С. 147 – 165.
  • Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів: Рекомендовано Міністерством освіти України /За ред. Ю.І.Машбиця. – К.: 1997. – 264 с. Співавтори Ю.І.Машбиць, ОО.Гокунь, М.І.Жалдак, О.Ю.Коміссарова, Н.В.Морзе, В.Й.Цап.
  • Проектування гіпертекстових навчальних систем Посібник для вчителів: Рекомендовано Міністерством освіти України /За ред. Ю.І.Машбиця. – К.:, 2000. – 100 с. Співавтори Ю.І.Машбиць, ОО.Гокунь, М.І.Жалдак, О.Ю.Коміссарова, Б.В. Таборов.
  • Тренинг „Конфликты и их разрешение” :Учебно-методическое пособие. – К.: Нора-принт, 2004. – 47 с.
  • Технології інтелектуального тренінгу та їх розвивальний вплив // Журнал „Обдарована дитина”, №9, 2004. – С.2 – 12.
  • Наративні психотехнології./За заг. ред. Чепелєвої Н.В. – К.: Главник, 2007. – 144 с. (Серія „Психол. інструментарій”). Співавтори Чепелєва Н.В., Шиловська О.М., Гуцол С.Ю.

Статті Смульсон Марини Лазарівни

Українська

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2021. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.