Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України

 

Актуальні проблеми психології

 

 

Том 8

 

Психологічна теорія

 і технологія

навчання

 

Випуск 6

 

За редакцією С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон

 

Київ – 2009