Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 01 травня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

ПРО НАУКОВУ ВІТАЛЬНЮ, ПРИСВЯЧЕНУ ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ГРИГОРІЯ СИЛОВИЧА КОСТЮКА

1 2

15 квітня, у день відкриття в Інституті психології НАПН України «Тижня психології-2019» (15-18 квітня 2019 р., Київ), присвяченого 120-річчю від дня народження Г.С. Костюка, відбулося засідання НАУКОВОЇ ВІТАЛЬНІ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ГРИГОРІЯ СИЛОВИЧА КОСТЮКА. Модераторами були Чепелєва Наталія Василівна, заступник директора з науково-дослідної роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор і Смульсон Марина Лазарівна, завідувач лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор. Активну участь у роботі взяв також Валентин Олексійович Моляко, завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України. В.О. Моляко читав вірші, присвячені Г.С. Костюку, порівнюючи геній Григорія Силовича з рівнем Сковороди і Куросави.

Усі академіки починали свою наукову діяльність, коли Григорій Силович Костюк був директором Інституту, і саме він орієнтував їх на відповідні дослідження. Так, Н.В. Чепелєва розповіла про дослідження Г.С. Костюка у проблемі психології розуміння, які можуть вважатися витоками досліджень у галузі психологічної герменевтики, які зараз ведуться в її лабораторії когнітивної психології. Про Костюка як яскравого представника гуманістичної психології ХХ століття, рівного Маслоу, Роджерсу, Франклу, говорила М.Л. Смульсон. Розповіла вона також і про співробітництво Г.С. Костюка з В.М. Глушковим і його непересічну роль у становленні української кібернетичної науки. Спогадами про науково-професійну діяльність академіка Григорія Силовича Костюка та незабутнє спілкування з ним, як з Особистістю,  поділилися М.Т. Дригус, З.Г. Кісарчук, Т.Д. Ілляшенко. Зачитали також матеріали  про перші роки створення Інституту психології, надіслані з Берліну О.В. Проскурою.

Всі ті, хто виступив у вітальні, відзначали особливу атмосферу відданості науці, яку підтримував  Г.С. Костюк в Інституті психології, його громадянську мужність і моральний авторитет.

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.