Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 01 травня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Опубліковано тези IX Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»

Запрошуємо Вас до обговорення матеріалів  IX​ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», присвяченої 30-річчю незалежності України

на цій сторінці (під тезами) та у групі Facebook (Для того, щоб приєднатися до обговорення та залишати коментарі, потрібно авторизуватися (увійти) через одну з наступних систем: Facebook, Twitter, Google, Disqus (або спочатку створити новий аккаунт в одній з них), після чого з'явиться можливість залишати повідомлення.)

Тематика конференції:

 • Віртуальний простір в контексті незалежності України.
 • Особливості проєктування та організації інтернет ресурсів у віртуальному освітньому просторі.
 • Поширення суб’єктного поля в інформаційному середовищі.
 • Технологізація дистанційного навчання в психологічній та педагогічній практиці.
 • Психологічні засади професійної діяльності у віртуальному просторі.
 • Дистанційна психологічна підтримка та допомога, зокрема,  в умовах карантину.
 • Використання психологічних механізмів суб’єктності для розвитку інтелекту та особистості у віртуальному просторі.
 • Психологічні  проблеми діяльності у соціальних мережах.
 • Психологічні особливості навчання дорослих у дистанційному та змішаному форматах.
 • Досвід дистанційної психологічної роботи з розвитку та підтримки різних вікових груп в умовах карантину.
 • Можливості групової динаміки та індивідуального консультування у психологічній роботі в мережі Інтернет.

Тези конференції: 

Chornyi A.M. Psychological features of adult training in distance and mixed formats. Border aspect

Ivashkevych E., Nabochuk A. The procedure of assessing learner’s listening skills in the context of virtuel education

Mescheryakov D.S. The psychological model of subjectness system

Барко В.В. Автоматизована система оцінювання професійної придатності курсантів закладів вищої освіти МВС України

Вознюк О.В., Новіцький Д.І. Напрямки розвитку кар’єри бойового медика у збройних силах України

Гассаб О.В. Особливості роботи сучасного психолога он-лайн

Гончарук О.В. Особливості дистанційного психологічного супроводу осіб із психічними розладами в умовах карантину

Горлачов О.С. Сурдопереклад як складова сурдоперекладацької діяльності у віртуальному просторі

Гренюк Л.С. Застосування активних методів навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів-сурдопедагогів

Гурлєва Т.С. Інформаційна війна проти суб’єктності: психологічна допомога читачеві медіатекстів

Гуцол К.В. Наративна компетентність користувачів популярних соціальних мереж

Дзюбко Л.В., Шатирко Л.О. Використання інтернет-ресурсів для навчання основам психологічної експертизи електронних підручників для НУШ

Диса О.В., Горбаньова А. Кіберхондрія як соціально-психологічне явище у сучасному суспільстві

Дітюк П.П. Психологічні механізми функціонування та розвитку

Зазимко О.В. Особистісні характеристики студентів у набутті досвіду дистанційного навчання

Зарецька О.О. Зауваження щодо наративної і рефлексивної компетентностей дорослих різного віку (за матеріалами експериментального дослідження)

Зінченко О.В., Журавель А.В. Емпіричне дослідження мотивів користування інтернетом у студетському віці

Коваленко-Кобилянська І.Г. Патерн старіння як результат суб’єктності

Козлова О.М. Драматизація як засіб удосконалення розуміння змісту тексту глухими та слабочуючими учнями

Крилова-Грек Ю.М. Використання дистанційних технологій для формування інформаційної грамотності у дорослої аудиторії

Круглик О.П. Вивчення процесу соціальної ідентичності у віртуальному просторі

Латиш Н.М. Дослідження творчого мислення учнів молодшого шкільного віку

Малина Л.О. Особливості усвідомлення художніх текстів учнями з порушенням слуху (на матеріалі уроків літератури)

Назар М.М. До питання системи психологічних механізмів розвитку суб’єктності у віртуальному просторі

Рудницкая С.Ю. Стратегии нарративного конструирования опыта личности: герменевтический подход

Смульсон М.Л. Становлення професійної суб’єктності у віртуальному просторі

Смульсон М.Л., Мещеряков Д.С., Назар М.М. Актуальні проблеми цифровізації української освіти

Супрун Д.М. Імплементація європейських цінностей в процесі технологізації дистанційного навчання в умовах інклюзивного суспільства.

Тимофієнко Н.В. Артистизм у структурі особистості педагога

Федоровський Л.Л. Вимоги до військовослужбовця збройних сил України для зарахування на курс підготовки бойового медика

Фомічова Л.І. Опора на звукорозрізнення дитини – віртуальна діяльність педагога

Чепелєва Н.В. Розвиток здатності особистості до інтерпретації особистого досвіду

Чумак В.В. Психологічні особливості педагогічної взаємодії у віртуальному освітньому просторі

Шепельова М.В. Своєчасність виконання творчих завдань студентами з різним ступенем залученості у Інтернет-середовище

Шиловська О.М. Оцінювання освітньої діяльності навчального закладу методом онлайн анкетування

Тези опубліковано в авторській редакції

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.