Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 01 травня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Опубліковано рекомендації VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»

РЕКОМЕНДАЦІЇ

VI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ВІРТУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ»

          1. З 15 жовтня по 15 листопада 2018 року відбулася VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми».  Конференція здійснювалася онлайн. Вона була організована  лабораторією сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Тези доповідей опубліковано на сайті лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання за адресою  http://www.newlearning.org.ua/content/opublikovano-tezy-vi-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-internet-konferenciyi-virtualnyy . Дискусія відбувалася на цьому ж сайті та в групі лабораторії у Фейсбуці.  Науковий керівник конференції: Смульсон Марина Лазарівна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання.

         2. На конференції було розглянуто гостро актуальні психологічні  проблеми діяльності у кіберпросторі, місця Інтернету, віртуального освітнього простору і соціальних мереж у житті сучасної людини, специфіки проектування віртуальних освітніх середовищ, технології їх розробки та впровадження, а також питання розвитку суб’єктної активності засобами дистанційного навчання (включаючи людей похилого віку), відповідна специфіка контенту, умов та організації навчального процесу. Проаналізовано актуальний досвід застосування дистанційних технологій різного напрямку в психологічній та педагогічній  практиці, в тому числі, в дефектології. Обговорено проблему потенціалу, змісту та обсягу дистанційної психологічної допомоги військовослужбовцям, цивільним  фахівцям та постраждалим категоріям населення. Обговорено дискусійні питання розвитку суб’єктної активності у віртуальному освітньому просторі: концептуальні та технологічні.

         Виявлено основні принципи транзитивної моделі сучасного світу, яка відповідає постмодерністській концепції  ризоми. Доведено, що орієнтація і вибір у цій складній гіпертекстовій структурі, з одного боку, потребують неабиякої суб’єктної активності, з іншого, розвивають її для подальших виборів і в Інтернеті, і у реальному житті.

Визначено роль інтернет-навчання у постіндустріальному суспільстві. Обговорено, що навчання, зокрема таке, що здійснюється через мережу Інтернет на грунті використання інфокомунікативних і мультимедійних технологій, перетворюється на ключову суспільну та особисту цінність.

Проналізовано психологічний аспект геронтоосвіти. Означено завдання геронтоосвіти – розвиток індивідуальних здібностей і творчого потенціалу старіючої і старої людини може бути вирішено в тому випадку, коли здібності та потенціал будуть фактично, а не гіпотетично затребувані соціумом.

         Обговорені актуальні питання активності, самопроектування особистості, та різні аспекти психологічних проблем діяльності у глобальних, локальних та соціальних мережах.

        3. У матеріалах конференції опубліковано, зокрема, тези викладачів кафедри сурдопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (завідувачка кафедрою доктор психологічних наук, професор Фомічова Л.І.), що свідчить про  продуктивне співробітництво лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання з цією кафедрою.

        4. Конференція рекомендує:

               а) на грунті результатів опублікованих виступів і проведених обговорень психологам, педагогам, ведучим тренінгових занять, програм, учбових курсів, рекомендується приділити більшу увагу дослідженням можливостей розвитку віртуальних навчальних середовищ (learning space) як особливо актуальної та потужної інформаційної технології навчання, інтелектуального розвитку та психологічної оптимізації, що займає особливе місце у забезпеченні функціонування інтернет-тренінгів, вебінарів та інтернет-конференцій. Віртуальні освітні простори, зокрема, повністю вкладаються у навчально-освітню модель інформаційного суспільства, що характеризується демократичністю, динамічністю, мобільністю, при якій існує актуальний запит на інфокомунікативні та мультимедійні середовища навчання і розвитку, що є відкритими та доступними для користувачів з будь-якого місця Землі 24 години на добу 7 днів на тиждень;

               б) застосовувати для інтелектуального розвитку дорослих дистанційні навчальні курси, розроблені науковцями лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології НАПН України, зокрема «Інтелектуально-творчий тренінг дорослих», «Досвід проектування»,  «Тренінг з розвитку суб'єктної активності дорослих користувачів соціальних мереж», «Тренінг комунікативної компетентності та успішного спілкування»,  «Тренінг суб´єктної активності у розв´язанні конфліктів або "КОНФЛІКТ? - Ласкаво просимо!»;

               в) враховувати особливості розвитку суб’єктної активності та використовувати у педагогічної діяльності сучасні діагностичні критерії для виявлення віртуальної залежності у користувачів мережевого простору;

               г) соціальним закладам, діяльність яких спрямована на ресоціалізацію людей похилого віку, враховувати можливість висхідного інтелектуального розвитку людини, незалежно від віку, та задіяти у своїй роботі дистанційні курси активізації інтелектуальних здібностей людей похилого віку.

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.