Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 25 лютого 2022 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Увага! Розпочалося нове опитування під егідою проекту "Психологія успіху".
Запрошуємо усіх охочих взяти участь в опитуванні, заповнивши анкету.

Українська
Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології
Том 8. Випуск 4. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон
Київ, "Міленіум", 2007
Новітні розробки в галузі технологій навчання дорослих

Березина Е.А. Тренинг личностного роста в период поздней взрослости

Варфоломєєва О.В. Прикладні розробки в галузі навчання психотерапевтів: акмеологічний підхід

Василенко О.М. Розвиток уваги у процесі вивчення іноземної мови

Українська
Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології
Том 8. Випуск 3. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон
Київ, "Міленіум", 2007
Телекомунікаційні засоби в навчанні, дистанційне навчання, проектування веб-ресурсів

Аршава І.Ф., Носенко Е.Л. Прогнозування емоційної стійкості людини в умовах комп'ютерного моделювання емоцій класу "успіх - неуспіх"

Вембер В.П Особливості подання нового матеріалу в електронних засобах навчального призначення за допомогою презентацій

Українська


Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології

Том 8. Випуск 2. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон

Київ, "Міленіум", 2006

Українська
Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології
Том 8. Випуск 1. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон
Київ, "Міленіум", 2005
Теоретико-методологічні проблеми нових інформаційних технологій навчання

Машбиць Ю.І., Смульсон М.Л. Актуальні психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання

Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Як можна комп'ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів?

Українська

Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / [М.Л. Смульсон, Ю.І. Машбиць, М.І. Жалдак та ін.] ; за ред. М.Л. Смульсон. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012

Успішні люди змінюються самі (розширена версія статі, що була опублікована в газеті "День" ).

Телекомунікаційні технології у навчальному процесі:
методичні рекомендації.

Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі:
психолого-педагогічні аспекти (навчально-методичний посібник)
За ред. М.Л.Смульсон. Київ, Педагогічна думка, 2008.

Сторінки

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2021. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.